Nếu OCA mang ý nghĩa là Organic cacao ( Ca cao hữu cơ) , thì Camix lại mang ý nghĩa là Cacao mix ( Cacao phối trộn). Camix ra đời nhằm mục đích giúp khách hàng phân biệt rõ 2 dòng sản phẩm của OCA. Dòng sản phẩm hữu cơ và dòng sản phẩm ca cao phối trộn cùng các nguyên liệu khác để tạo ra nhiều sản phẩm phù hợp với khẩu vị của khách hàng. Cả OCA và CAMIX đều là tâm huyết của nhà OCA,mong khách hàng yêu thương và đón nhận Camix như là OCA.

Title

Go to Top